OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2015-2016

CICLUL PRIMAR :

- 2 clase pregătitoare, secția română
- 2 clase pregătitoare, secția germană

CICLUL GIMNAZIAL:

- 2 clase a V-a, secția română
- 1 clasă a V-a, secția germană

Oferta Ciclu Primar Oferta Ciclu Primar Oferta Ciclu Primar

Oferta Ciclu Primar Oferta Ciclu Primar Oferta Ciclu Primar