ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

anul școlar 2021/2022
PROGRAMUL DE ÎNSCRIERE

ÎN PERIOADA 29 MARTIE-28 APRILIE 2021
 
LUNI, MARȚI, JOI, VINERI între orele 09,00 – 15,00
MIERCURI  între orele 09,00 – 17,00

(la secretariatul Colegiului Național ”Doamna Stanca”)
sau on-line la adresa de e-mail  cn.stanca@yahoo.com

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

  • COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR SAU TUTORELUI LEGAL;
  • COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI;
  • ADEVERINȚĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE CU VACCINURILE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ ESTE APT PENTRU A FRECVENTA COLECTIVITATEA;
  • RECOMANDARE ELIBERATĂ DE GRĂDINIȚA (în cazul în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021)
  • FIȘA DE EVALUARE A NIVELULUI DE DEZVOLTARE A  COPILULUI (în cazul în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2021)
  • copilul nu au frecventat gradinita;
  • copilul s-a întors din străinătate.