1. ARIA CURRICULARA "Limba si comunicare"
Seful comisiei – prof. MUNTEANU GEORGETA
a. Catedra de limba si literatura romana
Şeful catedrei: Prof. ARSU ADRIANA
Membrii Prof. FRINCU ROXANA
Prof. GRAURA ADELINA
Prof. MUNTEANU GEORGETA
Prof. CORNEA VIORICA
Prof. LUPU ADINA
Prof. GARLEA MIHAELA

b. Catedra de limba si literatura engleza
Şeful catedrei: Prof. OANCEA LAURA
Membrii Prof. MANASE PAULA
Prof. BLAGA CRISTINA
Prof. BARBU ANCA
Prof. METERNA MIHAELA
Prof. STANIMIR MIHAELA

c. Catedra de limba si literatura franceza
Şeful catedrei Prof. MEGELEA MONICA
Membrii Prof. LIE IULIANA
Prof. DEJI ANTON
Prof. SILAGHI MIHAELA
Prof. NAN MIHAELA
Prof. GLIEDSTEIN HEIDI BETTI

2. ARIA CURRICULARA "Matematica si stiinte"
Seful comisiei – prof. GHIZDAVU SIMONA
a. Catedra de matematica
Şeful catedrei Prof. ALDEA AUREL
Membrii Prof. GHIZDAVU SIMONA
Prof. SIN GIEANINA
Prof. COMANITA VALERIA
Prof. LUPU DORIN

b. Catedra de stiinte
Şeful catedrei Prof. POPA CORINA
Membrii Prof. ALDEA MARINELA
Prof. CZIKA VIORICA
Prof. ARON SIMONA
Prof. TATARU DOMNICA
Prof. GROSU MONICA
Prof. CIOPASU MIHAELA
Prof. CORNICI SIMONA
Prof. SEBESAN MARIOARA

3. ARIA CURRICULARA "Om si societate"
Seful comisiei – prof. ISOPESCU MIHAELA
a. Catedra de stiinte umane
Şeful catedrei: Prof. STREZA IOAN
Membrii Prof. DRAGOIU CORINA
Prof. PRESURE MIRCEA
Prof. BAJAN ILEANA
Prof. TODEREL SIMONA
Prof. BOTOS SIMONA
Prof. LAZEA IOANA
Prof. LUPU IONELA

b. Catedra de geografie
Şeful catedrei: Prof. BUTA ALEXANDRA
Membrii Prof. POSTOLACHE NICOLAE
Prof. STANCIU CORNELIA
Prof. COSTEA IOANA
Prof. TINCU FELICIA


4. ARIA CURRICULARA "Arte si tehnologii"
Seful comisiei – prof. PESTESI LAURA
a. Catedra de arte
Şeful catedrei: Prof. DOBRE MARCEL
Membrii Prof. TIRDEA FELICIA
Prof. NANES DANIELA
Prof. BOANFA SILVIA

b. Catedra de tehnologii
Şeful catedrei: Prof. STEAVU NICOLAE
Membrii Prof. PESTESI LAURA
Prof. BENGA MARIA
Prof. PENCIU ALINA
Prof. POPA LIANA

5. Catedra "Ed. Fizica si sport"
Şeful comisiei: Prof. BOKOR STEFAN
Membrii : Prof. MILITARU NICOLAE
Prof. ARDELEAN VICTOR
Prof. ORZEA OVIDIU

6. Comisia DIRIGINTILOR
COORDONATOR- prof. BARBU ANCA, coordonator de proiecte şi programe educative

A. Ciclul primar – COMISIA INVATATORILOR
Seful comisiei : inv. RODOCEA LILIANA
Membrii : IVAN MARIA
TAFLAN CARMEN
USCATU LUCICA
DRĂGUŢ CORINA
PLUMB MIOARA
CAPATA SIMONA
CUTEAN DOINA
ITOAFĂ VIRGINIA
FAFF ANA responsabil Inv. primar in limba germana
NEAGOŞ ZINOVIA responsabil corpul C
PALER MARIA
MIHU ROZALIA
MANIU DORINA
URSU SIMONA
BĂRCUŢEAN LUCIA
NAN MIHAELA

B. Ciclul gimnazial
Seful comisiei : prof. LIE IULIANA
Membrii Prof.. FRÂNCU ROXANA
Prof. GRAURA ADELINA
Prof. LUPU ADINA
Prof. POPA CORINA
Prof. MUNTEANU GEORGETA
Prof. LUPU DORIN
Prof. LIE IULIANA
Prof. DOBREA MARCEL
Prof. PRESCURE MIRCEA
Prof. CORNICI SIMONA Prof. MILITARU NICOLAE
Prof. TODEREL SIMONA
Prof. BLAGA CRISTINA
Prof. GLIEDESTEIN HEIDI BETTI

C. Ciclul liceal
Seful comisiei : prof. BUTA ALEXANDRA
Membrii Prof TATARU DOMINICA
Prof.STEAVU NICOLAE
Prof. BECA CAMELIA
Prof. ALDEA AUREL
Prof.SIN GIEANINA
Prof.OANCEA LAURA
Prof.MEGELEA MONICA
Prof.GHIZDAVU SIMONA
Prof.CORNEA VIORICA
Prof.MANASE PAULA
Prof.DRĂGOIU CORINA
Prof.PESTESI LAURA
Prof.ARSU ADRIANA
Prof.DEJI ANTON
Prof. BOKOR STEFAN

7. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII.
Şeful comisiei : Prof. FRINCU ROXANA
Membrii : Prof. ARSU ADRIANA
Prof. BUTA ALEXANDRA
Prof. POPA CORINA
Prof. OANCEA LAURA
Prof pt invatamant primar RODOCEA LILIANA
Prof pt invatamant primar NEAGOS ZINOVIA
Inv. FAFF ANNA
LASCU IULIAN – presedinte al COMITETULUI REPREZENTATIV al Parintilor
DRAGUT CLAUDIU- presedinte al CONSILIULUI ELEVILOR
CARJE CATALIN - Reprezentant al CONSILIULUI LOCAL

8. COMISIA pentru SITUATII DE URGENTA, PROTECŢIA MUNCII şi PSI
Seful comisiei : prof. LUPU DORIN
a. PSI
Prof. DOBREA MARCEL- responsabil
Prof. MILITARU NICOLE – responsabil, corp C
Prof. LUPU DORIN – responsabil ISU
b. SSM (SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ)
Seful comisiei Prof. POSTOLACHE NICOLAE - director
Membrii : Prof. DRAGOIU CORINA- director adjunct
Prof. CORNICI SIMONA- responsabil PRIM AJUTOR corpurile A şi B
Inv. MANIU DORINA- responsabil PRIM AJUTOR corpul C
Inv. DRAGUT CORINA
Ing. DUMITRESCU VALENTIN- secretar

9. CONSILIUL pentru CURRICULUM.
Şeful comisiei: prof. DRAGOIU CORINA
Membrii : Inv. NEAGOS ZINOVIA (Comisia invatatorilor)
Prof. MUNTEANU GEORGETA (aria curriculara Limba si comunicare)
Prof. ISOPESCU MIHAELA (aria curriculara Om si societate)
Prof. GHIZDAVU SIMONA (aria curriculara Matematica si stiinte)
Prof. CORNICI SIMONA (aria curriculara Matematica si stiinte)
Prof. BOKOR STEFAN (aria curriculara Ed. Fizica si sport)
Prof. DOBRE MARCEL (aria curriculara Arte si Tehnologii)

10. COMISIA pentru ACTIVITATI EXTRACURRICULARE SI A ALTOR MANIFESTARI ARTISTICE SI SPORTIVE
a. Organizarea festivitatilor si a manifestarilor artistice
Şeful comisiei: prof. BARBU ANCA - Coordonator proiecte şi programe educative
Membrii: Prof. LAZEA IOANA
Prof LUPU ADINA
Prof USCATU LUCICA
Prof DOBREA MARCEL
Prof. BUTA ALEXANDRA

b. Organizarea manifestarilor sportive
Şeful comisiei: Prof. BOKOR STEFAN
Membrii: prof. ORZEA OVIDIU
Prof. MILITARU NICOLAE
Prof. ARDELEAN VICTOR

c. Organizarea excursiilor si a altor activitati extracurriculare
Şeful comisiei: Prof. POSTOLACHE NICOLAE
INVATATORII/DIRIGINTII

11. COMISIA de CIRCULATIE RUTIERA
Şeful comisiei: Prof. ORZEA OVIDIU
Membrii: prof. PRESCURE MIRCEA
Inv. IVAN MARIA - responsabil clasele I-IV

12. COMISIA de CONTROL A DOCUMENTELOR SCOLARE (cataloage, matricole, absente)
Prof. POSTOLACHE NICOLAE - responsabil – director
Prof. DRAGOIU CORINA - membru – director adj.

A. Cataloage, registre matricole, absente.
Prof. OANCEA LAURA - responsabil ciclul liceal
Inv. NEAGOŞ ZINOVIA - responsabil ciclul primar, corp C
Inv. CAPĂTĂ MONA - responsabil ciclul primar sectia germana
Inv. CUTEAN DOINA - responsabil ciclul primar, corp A si B
Prof. ISOPESCU MIHAELA - responsabil ciclul gimnazial, corp C
Prof. TODEREL SIMONA - responsabil ciclul gimnazial, corp A si B

B. Condici de prezenta
Prof. SIN GEANINA - responsabil
Inv. DRAGUT CORINA - membru
Inv. NEAGOŞ ZINOVIA - membru
Prof. BLAGA CRISTINA - membru
Prof. STANCIU CORNELIA - membru

13. COMISIA pentru SELECTAREA, APROVIZIONAREA ŞI DISTRIBUIREA MANUALELOR
Şeful comisiei: Prof pt. inv. Primar NEAGOS ZINOVIA
Membrii: Prof. CIOPASU MIHAELA
Inv. URS SIMONA
Inv. TAFLAN CARMEN
GHETEA ALINA – bibliotecar- responsabil

14. COMISIA pentru MONITORIZAREA FRECVENŢEI ELEVILOR.
Şeful comisiei: Prof. POPA CORINA
Membrii: Prof. DEJI ANTON – ciclul gimnazial
Prof. GROSU MONICA – ciclul liceal
Inv. DRAGUT CORINA – ciclul primar
Inv. MIHU ROZALIA – ciclul primar

15. COMISIA pentru MONITORIZAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII.
Şeful comisiei: Prof. SIN GIEANINA
Membrii: Prof. TODEREL SIMONA
Prof. BLAGA CRISTINA
Prof. TATARU DOMNICA
Prof. BAJAN ILEANA

16. COMISIA pentru PROIECTE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE.
Şeful comisiei: Prof. POSTOLACHE NICOLAE
Membrii: Prof. BUTA ALEXANDRA
Inv. TAFLAN CARMEN
Prof. MANASE PAULA
Prof. METERNA MIHAELA
PAPARA ELENA - contabil sef
Prof. STEAVU NICOLAE
Prof. BARBU ANCA

17. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR AJUTOARE SOCIALE. COMISIA "Bani de Liceu".
Şeful comisiei: Prof. ARSU ADRIANA
Membrii: Prof. GRAURA ADELINA
Prof. CAMELIA BECA
Prof. PESTESI LAURA
STREZA DANA - secretar

18. COMISIA pentru PERFECŢIONARE METODICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ.
Şeful comisiei: Prof. POSTOLACHE NICOLAE
Membrii: Prof. VOICU CECILIA
Prof. CORNICI SIMONA
Prof. DRAGOIU CORINA
Inv. NEAGOS ZINOVIA
Inv. PLUMB MIOARA

19. COMISIA de CONTROL A INTRETINERII PATRIMONIULUI SCOLII
Şeful comisiei: Prof. POSTOLACHE NICOLAE
Membrii: Prof. BOKOR ŞTEFAN - responsabil corp A
Inv. IVAN MARIA - responsabil corp B
Prof. MILITARU NICOLAE - responsabil corp C
Prof. ARDELEAN VICTOR - sala de sport
Inv. TAFLAN CARMEN - sectia germana
POP NICOLAE– administrator patrimoniu
GHETEA ALINA – bibliotecar

20. COMISIA pentru REDACTAREA REVISTEI ŞCOLII.
Şeful comisiei: Prof. GRAURA ADELINA
Membrii: Prof. MUNTEANU GEORGETA
Inv. ITOAFA VIRGINIA
Prof. LUPU ADINA
Prof. BARBU ANCA
Ing. DUMITRESCU VALENTIN

21. COMISIA PENTRU ORAR si ORGANIZAREA SERVICIULUI PE SCOALA.
COORDONATOR – prof. POSTOLACHE NICOLAE - director
Şeful comisiei: Prof. GHIZDAVU SIMONA
Membrii: Prof. SIN GIEANINA
Prof. PESTESI LAURA
Prof. OANCEA LAURA

22. COMISIA de MARKETING SI DECORAREA SCOLII
Prof. POSTOLACHE NICOLAE - responsabil - director
Prof. BUTA ALEXANDRA
Inv. NEAGOŞ ZINOVIA - corp C
a. Promovarea imaginii scolii
Prof. POSTOLACHE NICOLAE - Director
Prof. STEAVU NICOLAE - membru (web-site)

b. Decorare
inv. FAFF ANA
inv. ITOAFA VIRGINIA
inv. IVAN MARIA
inv. URSU SIMONA
inv. MIHU ROZALIA
inv. MANIU DOINA
prof. TIRDEA FELICIA

23. COMISIA pentru GESTIONAREA BAZEI DE DATE si GESTIONAREA INFORMATICA A EXAMENELOR NATIONALE
Şeful comisiei: ing. DUMITRESCU VALENTIN
Membrii JUDELE CORNELIA - secretar sef
CORNEA RODICA - secretar

24. COMISIA pentru DISCIPLINA, PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ŞCOLARE.
Şeful comisiei: Prof. STREZA IOAN
Membrii: Prof. LUPU DORIN
Prof. LIE IULIANA
Prof. PRESURE MIRCEA
Prof. STANCIU CORNELIA
Inv. ITOAFA VIRGINIA
Inv. SOFONEA MARIA

25. COMISIA pentru LITIGII şi CONFLICTE de MUNCĂ
Şeful comisiei: Prof. POSTOLACHE NICOLE – director
Membrii Prof. DRAGOIU CORINA – dir. Adj.
Inv. SOFONEA MARIA – coordonator corp C
Inv. ITOAFĂ VIRGINIA
Prof. GHIZDAVU SIMONA

26. COMISIA DE MOBILITATE A CADRELOR DIDACTICE.
Şeful comisiei: Prof. POSTOLACHE NICOLAE
Membrii: prof. DRAGOIU CORINA
Prof. POPA CORINA
Prof. SOFONEA MARIA
JUDELE CORNELIA